[Tính Năng] Bảo Châu

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Bảo Châu giúp người chơi có thể gia tăng sức mạnh cho nhân vật giúp nhận được nhiều thuộc tính.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Bảo Châu để vào giao diện tính năng.

Tăng Bậc Bảo Châu:

♦ Tăng cấp Bảo Châu giúp người chơi nhận được nhiều thuộc tính tăng sức mạnh lực chiến cho nhân vật.

♦ Để có thể tăng cấp Bảo Châu người chơi cần Đá Tăng Bậc Bảo Châu.

♦ Đá Tăng Bậc Bảo Châu có thể nhận thông qua các hoạt động Bí Cảnh Bảo Châu và Shop KC Lam.

♦ Người chơi có thể dùng KC Đỏ để mua Đá Tăng Bậc Bảo Châu.

Tăng Kỹ Năng Bảo Châu:

♦ Tăng cấp Kỹ năng giúp người chơi nhận được nhiều thuộc tính tăng sức mạnh lực chiến cho nhân vật.

♦ Để có thể tăng cấp kỹ năng người chơi cần Bảo Châu - Sách Công Mạnh.

♦ Bảo Châu - Sách Công Mạnh có thể nhận thông qua các hoạt động Bí Cảnh Bảo Châu và Tiệm Liên Server.

♦ Người chơi có thể dùng KC Đỏ để mua Bảo Châu - Sách Công Mạnh.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140