[Tính Năng] Cánh Thần

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Cánh Thần giúp người chơi gia tăng thêm lực chiến thuộc tính cho thú cưng.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn Cánh Thần để vào giao diện.

Tăng bậc Cánh Thần:

♦ Tăng bậc cánh thần tăng thuộc tính nhân vật

♦ Cần tiêu Thuốc Tăng Bậc Cánh Thần

♦ Nhận Thuốc Tăng Bậc Cánh Thần tại các hoạt động Bí Cảnh Cánh Thần và Shop.

Tăng sao Cánh Thần:

♦ Tăng sao cánh thần tăng thuộc tính nhân vật

♦ Cần tiêu Bùa Tăng Sao Cánh Thần

♦ Nhận Bùa Tăng Sao Cánh Thần tại các hoạt động Bí Cảnh Cánh Thần và Shop.

Tăng phẩm Cánh Thần:

♦ Tăng phẩm cánh thần tăng thuộc tính nhân vật, buff thêm thuộc tính nhân vật từ tăng bậc.

♦ Cần Cánh Thần đạt bậc nhất định

♦ Cân tiêu Pha Lê Tăng Phẩm Cánh Thần

♦ Nhận Pha Lê Tăng Phẩm Cánh Thần tại các hoạt động Bí Cảnh Thú Cưỡi và Tiệm Công Hội.

Ảo Linh Cánh Thần:

♦ Ảo Linh Cánh Thần tăng thuộc tính nhân vật, buff thêm thuộc tính nhân vật từ tăng sao.

♦ Cần tiêu Bảo Châu Ảo Linh Cánh Thần

♦ Nhận Bảo Châu Ảo Linh Cánh Thần tại các hoạt động Bí Cảnh Thú Cưỡi và Tiệm Công Hội.

♦ Tăng cấp Ảo Linh sẽ thay đổi ngoại hình Cánh Thần.

Thức Tỉnh Cánh Thần:

♦ Thức tỉnh cánh thần tăng thuộc tính nhân vật, buff thêm thuộc tính Cánh, nhận thuộc tính Xuyên Giáp.

♦ Cần tiêu Sách Thức Tỉnh Cánh Thần

♦ Có thể nhận Sách Thức Tỉnh Cánh Thần tại các hoạt động Bí Cảnh Thú Cưỡi và Tiệm Công Hội.

♦ Tăng cấp Thức Tỉnh sẽ thay đổi hiệu ứng Cánh Thần.

Ràng buộc Cánh Thần:

♦ Hiệu quả ràng buộc Cánh Thần tùy theo tổ hợp.

♦ Có thể tăng thuộc tính nhân vật.

♦ Tổ hợp khác nhau sẽ tăng thuộc tính nguyên tố đặc biệt nhất định.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140