[Tính Năng] Đồ Giám

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Đồ Giám giúp người chơi gia tăng thêm lực chiến thuộc tính cho nhân vật.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Đồ Giám để vào giao diện.

♦ Đồ Giám cho phép đổi thuộc tính trang bị không dùng.

♦ Nếu tại ô trang bị đã có trang bị tốt hơn, có thể tiến hành Đồ Giám để đổi thuộc tính với những trang bị nhận thêm.

♦ Chỉ cần bỏ trang bị không dùng vào ô đồ giám có bậc và phẩm chất tương ứng để hoàn thành đồ giám vị trí đó.

♦ Đồ Giám sẽ trừ trang bị này trong Túi.

♦ Chỉ được đồ giám trang bị không dùng có phẩm chất thấp hơn hoặc bằng trang bị trên người.

♦ Khi đồ giám đến mức nhất định, được kích hoạt thuộc tính Đồ Giám tương ứng.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140