[Tính Năng] Pháp Trận

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Pháp Trận giúp người chơi có thể gia tăng sức mạnh cho nhân vật giúp nhận được nhiều thuộc tính.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn Pháp Trận để vào giao diện tính năng.

Tăng Bậc Pháp Trận:

♦ Tăng cấp Pháp Trận giúp người chơi nhận được nhiều thuộc tính tăng sức mạnh lực chiến cho nhân vật.

♦ Để có thể tăng cấp Pháp Trận người chơi cần Sách Tăng Bậc Pháp Trận.

♦ Sách Tăng Bậc Pháp Trận có thể nhận thông qua các hoạt động Bí Cảnh Pháp Trận và Shop KC Lam.

♦ Người chơi có thể dùng KC Đỏ để mua Sách Tăng Bậc Pháp Trận

Tăng Kỹ Năng Pháp Trận:

♦ Tăng cấp Kỹ năng giúp người chơi nhận được nhiều thuộc tính tăng sức mạnh lực chiến cho nhân vật.

♦ Để có thể tăng cấp kỹ năng người chơi cần Pháp Trận - Sách Công Mạnh.

♦ Pháp Trận - Sách Công Mạnh có thể nhận thông qua các hoạt động Bí Cảnh Pháp Trận và Tiệm Phe.

♦ Người chơi có thể dùng KC Đỏ để mua  Pháp Trận - Sách Công Mạnh.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140