[Tính Năng] Phe

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Phe giúp người chơi gia tăng thêm lực chiến cấp Phe cho nhân vật.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Phe để vào giao diện.

Cấp Phe:

♦ Độ Phồn Vinh Phe, Quặng Sắt Phe, Lương Thực Phe đạt mức nhất định sẽ tự tăng cấp Phe.

Quân Hàm Phe:

♦ Khi quân hàm phe đạt giới hạn cấp phe, tiếp tục tích công huân phe đã nhận, sau khi tăng cấp phe và nhận công huân phe bất kỳ sẽ làm mới cấp quân hàm.

Thưởng Quân Hàm:

♦ Mỗi ngày được nhận thưởng Quân Hàm 2 lần, khi nhận sẽ tiêu 1 Chứng Nhận Vinh Dự, nhận tại sự kiện phe và biên giới phe.

Huy Hiệu:

Điều kiện mở lỗ Huy Hiệu:

♦ Khi quan hàm phe đạt cấp nhất định sẽ mở lỗ huy hiệu.

Khảm lỗ Huy Hiệu:

♦ Thuộc tính chính được khảm ở mỗi lỗ đều khác nhau, chỉ Huy Hiệu có thuộc tính giống với yêu cầu mới được khảm.

Thuộc tính Huy Hiệu:

♦ Huy hiệu chia thuộc tính chính và phụ.

♦ Phẩm chất huy hiệu khác nhau số lượng thuộc tính phụ sẽ khác, tối đa 1 thuộc tính chính 2 thuộc tính phụ.

Ghép Huy Hiệu:

♦ Cứ 3 Huy Hiệu phẩm chất và thuộc tính chính giống nhau được ghép thành phẩm chất cao hơn, tăng thuộc tính chính.

♦ Nếu có Huy Hiệu khóa trong nguyên liệu Ghép, Huy Hiệu phẩm chất cao sau khi ghép cũng sẽ khóa.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140