[Tính Năng] Phúc Lợi

Thân chào các BCer,

Trải nghiệm Blood Chaos Mobile các BCer ngoài việc trải nghiệm từng tầng nhiệm vụ và các hoạt động trong game còn nhận được rất nhiều phúc lợi. Hệ thống phúc lợi trong game hỗ trợ tối ưu người chơi về tính năng cơ bản.

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Phúc Lợi để vào giao diện sự kiện.

♦ Tham gia hệ thống Phúc Lợi giúp các Bcer có thể nhận được nhiều phần thưởng giá trị trang bị cho nhân vật trong quá trình tham gia Bloodchaos.

♦ Hệ thống được chia làm 7 sự kiện khác nhau hoàn thành yêu cầu nhận thưởng.

1. Quà Cấp:

♦ Người chơi cần đạt cấp tương ứng nhận thưởng.

2. Tích đăng nhập:

♦ Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích đăng nhập đạt số ngày chỉ định được nhận thêm nhiều quà giá trị.

3. Điểm danh 7 ngày:

♦ Điểm danh theo ngày nhận thưởng. Hoàn thành điểm danh 7 ngày có thể nhận được trang bị đỏ.

4. Tìm lại tài nguyên:

♦ Tìm lại tài nguyên được tìm lại 1 phần thưởng sự kiện chưa hoàn thành hôm trước.

♦ Bạc được tìm lại 80% thưởng sự kiện.

♦ KC Lam được tìm lại 100% thưởng sự kiện.

5. Diểm danh 30 ngày:

♦ Mỗi ngày online được điểm danh nhận thưởng.

♦ Mỗi tháng có 5 lần điểm danh bù miễn phí.

♦ Quá 5 lần sẽ cần tiêu KC Đỏ.

♦ Điểm danh đạt lượt nhất định, được nhận thưởng tích điểm danh tương ứng.

♦ Điểm danh thường và điểm danh bù đều tích lượt

6. Đổi đạo cụ:

♦ Trong thời gian sự kiện, diệt quái trong Map chỉ định, có tỷ lệ nhận đạo cụ "Huy Chương Vinh Dự SK".

♦ Tỷ lệ quái rơi "Huy Chương Vinh Dự SK" đều giống nhau.

♦ Tích đủ số đạo cụ "Huy Chương Vinh Dự SK" nhất định, có thể đến trang Đổi Rớt để đổi đạo cụ.

♦ Nếu không đổi thương, sau khi sự kiện kết thúc, giao diện Đổi sẽ biến mất.

7. Thưởng online:

♦ Online trong thời gian quy định có thể đổi thưởng nhận quà.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140