[Tính Năng] Thần Khí

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Thần Khí giúp người chơi gia tăng thêm lực chiến thuộc tính cho nhân vật.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Thần Khí để vào giao diện.

♦ Mỗi Thần Khí có 10 Lỗ để trang bị Trang Bị Thần Khí.

♦ Mở khóa 5 Lỗ trang bị Thần Khí sau cần đáp ứng điều kiện nhất định.

♦ Lắp trang bị thần khí vào không chỉ có thể nhận được thuộc tính trang bị, còn tăng thêm điểm thuộc tính thần thánh tương ứng thần khí

♦ Ghé trang bị thần khí từ cấp thấp ghép từ Đá Hồn Tinh.

♦ Trang bị thần khí cấp cao  ghép từ trang bị thần khí cấp thấp hoặc nhận qua sản xuất hiếm.

♦ Trang bị thần khí dư có thể Tách để nhận Đá Hồn Tinh

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140