[Tính Năng] Thú Cưỡi

Thân chào các BCer,

Tham gia tính năng Thú Cưỡi giúp người chơi gia tăng thêm lực chiến thuộc tính cho thú cưng.

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Thú Cưỡi để vào giao diện.

Tăng bậc Thú Cưỡi:

♦ Tăng bậc Thú Cưỡi tăng thuộc tính cho nhân vật.

♦ Cần tiêu Thuốc Tăng Bậc Thú Cưỡi

♦ Đá Tăng Bậc Thú Cưỡi có thể nhận thông qua các hoạt động phụ bản Bí Cảnh Thú Cưỡi và Shop KC

Tăng Sao Thú Cưỡi:

♦ Tăng sao Thú Cưỡi tăng thuộc tính nhân vật

♦ Cần tiêu Bùa Tăng Sao Thú Cưỡi.

♦ Có thể nhận Bùa Tăng Sao Thú Cưỡi thông qua các hoạt động phụ bản Bí Cảnh Thú Cưỡi và Shop KC

Tăng phẩm chất Thú Cưỡi:

♦ Tăng phẩm chất Thú Cưỡi tăng thuộc tính nhân vật, buff thêm thuộc tính nhân vật từ tăng bậc

♦ Cần Thú Cưỡi đạt bậc nhất định

♦ Cần tiêu Pha Lê Tăng Phẩm Thú Cưỡi

♦ Có thể nhận Pha Lê Tăng Phẩm Thú Cưỡi thông qua các phụ bản Bí Cảnh Thú Cưỡi và Tiệm Phe.

Khải hóa Thú Cưỡi:

♦ Khải hóa Thú Cưỡi tăng thuộc tính nhân vật, buff thêm thuộc tính nhân vật từ tăng sao.

♦ Cần tiêu Bảo Châu Khải Hóa Thú Cưỡi

♦ Tăng cấp Khải hóa sẽ thay đổi ngoại hình Thú Cưỡi.

♦ Có thể nhận Bảo Châu Khải Hóa Thú Cưỡi thông qua các hoạt động bản Bí Cảnh Thú Cưỡi và Tiệm Phe.

Thức tỉnh Thú Cưỡi:

♦ Thức tỉnh thú cưỡi tăng thuộc tính nhân vật, buff thêm thuộc tính Cánh, nhận thuộc tính Xuyên Giáp.

♦ Cần tiêu Sách Thức Tỉnh Thú Cưỡi

♦ Tăng cấp Thức Tỉnh sẽ thay đổi hiệu ứng Thú Cưỡi

♦ Có thể nhận Sách Thức Tỉnh Thú Cưỡi thông qua các hoạt động bản Bí Cảnh Thú Cưỡi và Tiệm Phe.

Ràng Buộc Thú Cưỡi:

♦ Hiệu quả Ràng Buộc Thú Cưỡi tùy theo tổ hợp

♦ Có thể tăng thuộc tính nhân vật.

♦ Tổ hợp khác nhau sẽ tăng thuộc tính nguyên tố đặc biệt nhất định.

------------------------------------------------------

Nhập Vai Blood Chaos - Thức Tỉnh Chiến Thần

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bloodchaos

Fanpage: https://www.facebook.com/BloodChaosM

Tham gia Liên Minh BCer: https://www.facebook.com/groups/bloodchaosm/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140